Nastavení datových typů pro filtrování v mapě

Nastavení datových typů pro filtrování v mapě

Při přidávání nového pole do metadat je důležité zvolit formát, který slouží ke správnému zobrazování hodnot v mapě a také definuje typ filtru. Filtr přidáte zaškrtnutím checkboxu „Show in filters“ u vybraných metadat. Dále lze zvolit pořadí a zda bude filtr defaultně...
Vizualizace typu breaks

Vizualizace typu breaks

Vizualizace breaks slouží k velikostnímu rozlišení bodů (zákazníků) podle číselné hodnoty pole z dat. Číselné pole, podle kterého budete tento typ vizualizace vytvářet, musí být přidané v sekci „Data – metadata“. Jak přidat nová metadata do mapy se dozvíte v článku...
Vizualizace typu values

Vizualizace typu values

Vizualizace values slouží k barevnému rozlišení bodů (zákazníků) podle číselníkových hodnot z dat. Pole, podle kterého budete vizualizaci vytvářet, musí být přidané v sekci „Data – metadata“ a musíte k němu připojit vytvořený číselník hodnot. V číselníku je nutné k...
Rozdíl mezi formulářem a kódem v Corpis Maps Studio

Rozdíl mezi formulářem a kódem v Corpis Maps Studio

Konfigurační část mapy nabízí dvě možnosti: formulář („Form“) a kód („Code“), mezi kterými můžete libovolně přepínat během tvorby. 1. Formulář („Form“)Pomocí formuláře vytváříte celou mapu. Od změny názvu, přes přidání metadat, vizualizací až po změnu jazykové...
Výpočty a skládání polí v Corpis Maps Studio

Výpočty a skládání polí v Corpis Maps Studio

Chcete-li v mapě výpočet, případně složit více polí dohromady, nemusíte ho provádět ve zdroji dat, ale jednoduše ho vytvořte přímo v konfigurační části mapy. 1. Vytvoření výpočtuVytvořte nové pole v metadatech a pojmenujte ho („Label“). Jak přidat nová metadata do...