Vizualizace breaks slouží k velikostnímu rozlišení bodů (zákazníků) podle číselné hodnoty pole z dat.

Číselné pole, podle kterého budete tento typ vizualizace vytvářet, musí být přidané v sekci „Data – metadata“. Jak přidat nová metadata do mapy se dozvíte v článku „Přidání nových metadat“.

Přidejte novou vizualizaci v sekci „Visualization“, pojmenujte ji a v možnostech „Renderer (non-aggregation)“ vyberte „Breaks“. Po vybrání daného typu vizualizace je nutné vyplnit pole „Field“ (vepište název pole z dat, které máte přidané v metadatech) a „Radius“ (rozsah velikostí bodů), který doporučujeme zezačátku nastavit pro nejmenší velikost 4 a největší 12. Volitelnými položkami je statistická metoda rozdělení do intervalů („Method“), počet intervalů a sekvenční barevná stupnice bodů. Po nastavení všech parametrů potvrďte změny kliknutím na „Refresh map to see changes“.

 


  

Zaujaly vás manažerské mapy Corpis Maps?

Kontaktujte nás a vyzkoušejte si Corpis Maps na 1 měsíc zdarma. V rámci zkušebního období vám vytvoříme první mapu zdarma.