CORPIS MAPS

Praktické ukázky 

Mapová analytika si získává čím dál větší oblibu a tradiční zobrazení barevných bodů v turistických Google mapách již nestačí. Vyzkoušejte si ukázkové mapy a poznejte silné stránky mapové analytiky. Podívejte se na příklady, v jakých oblastech už Corpis Maps pomáhají.

%

dat v sobě nese prostorovou informaci, díky které můžete svá firemní data zobrazit v Corpis Maps

Doporučení schůzek obchodníkům

Pro obchodníky i do terénu

Doporučení schůzek obchodníkům

 

 • Analytické filtry s detailní statistikou – vždy vidíte, kolik zákazníků odpovídá filtru
 • Bodová vizualizace dle poslední obchodní aktivity, typu zákazníka a obratu
 • Agregované zobrazení dat za územní členění a vlastní obchodní regiony
 • Plánování schůzek včetně autonavigace (Waze a Google Maps)
 • Detailní informace o zákaznících
 • Odhalení silných a slabých regionů (prostorové souvislosti z tabulek prakticky nezjistitelné)

Pro moderní vyhodnocování

Analýza zákazníků
a obchodních výsledků

 

 • Rozdělení zákazníků dle působnosti obchodníka
 • Rychlý přehled o výkonnosti obchodníků
 • Detailní filtrování, díky kterému jednoduše zjistíte, na jaký typ zákazníků se váš obchodník zaměřuje
 • Celkový vývoj prodejů za období roku v jednotlivých regionech
 • Identifikace silných regionů pro strategické rozhodování

Analýza zákazníků a obchodních výsledků
Plánování a analýza servisu

Pro elegantní řešení servisu

Plánování a analýza servisu

 

 • Plánování servisních úkonů
 • Identifikace končící záruky, datum posledního servisu
 • Rozdělení servisů mezi servisní techniky
 • Detailní přehled o servisním úkonu od zadání servisu, přes realizaci po předání a plánu dalšího servisu
 • Analýza počtu proběhlých/probíhajících servisů za libovolné časové období
 • Vytíženost techniků s identifikací reakční doby provedení servisního cyklu
 • Zobrazení statistik za servisní regiony (porovnání mezi regiony)

Pro ucelený přehled zakázek

Zakázky a realizace

 

 • Okamžitý přehled o celkovém počtu zakázek a jejich stavu (kolik jich čeká na realizaci, atd.)
 • Zefektivnění plánování a distribuce zakázek realizačním týmům dle lokalit
 • Analýza napříč podnikovými regiony a územními celky (ceny zakázek, počet realizací)
 • Přehled, kde se nachází velké či významné zakázky a která odpovědná osoba je má na starost
 • Ucelené informace o zakázkách pro rychlé zobrazení v terénu i kanceláři
 • Odhalení prostorových trendů (působnost obchodníků a realizátorů)
Zakázky a realizace
Analýza zákazníků a obchodních výsledků

Pro rychlé výsledky a reporting

Akviziční schůzky

 

 • Rychlá identifikace v prostoru, kde se potenciální zákazníci nacházejí
 • Plánování akvizičních schůzek
 • Rychlá editace zákazníka přímo v terénu
 • Statistika, kolik zbývá oslovit zákazníků, kolik zákazníků projevilo zájem, které produkty jsou pro zákazníky nejzajímavější
 • Monitoring konkurence
 • Počet potenciálních zákazníků v regionu obchodníka
 • Plánování schůzek do kalendáře, využití autonavigace, změna statusu, datumu schůzky, výsledku, poznámky apod.

Pro analýzu probíhajících obchodů

Otevřené obchodní případy

 

 • Případy dle pravděpodobnosti uzavření obchodu
 • Heatmapa pro identifikaci koncentrace zákazníků
 • Okamžitá statistika, kolik případů má nejvyšší pravděpodobnost uzavření
 • Analýza konkurence (kde a s jakou konkurencí se nejčastěji setkáváte)
 • Díky filtrům vidíte, kteří obchodníci se koncentrují na prodeje u nových zákazníků a kteří se věnují spíše rozšíření aktivit u těch stávajících
 • Agregovaný pohled (odhalení prostorových souvislostí napříč regiony)
 • Ihned vidíte, ve kterých regionech máte nejvíce rozjednaných obchodů

Otevřené obchodní případy

Rychlá poptávka

Zaujala Vás mapová analytika Corpis Maps, máte nějaký doplňující dotaz, nebo se chcete jen nezávazně dozvědět víc?
Nechte nám na sebe kontakt, rádi Vám představíme všechny jeho funkce či možnosti nasazení Corpis Maps i u Vás.