Iframix logo

„Corpis Maps se stal důležitou součástí optimalizace obchodních a analytických procesů ve společnosti Iframix, kde napomáhá zaměstnancům šetřit jejich čas.“

IFRAMIX, s.r.o.

 

Společnost IFRAMIX vznikla v roce 1997 a zabývá se poradenskou činností pro chovatele hospodářských a domácích zvířat. Z velké části se aktivity týkají přežvýkavců, ale i drůbeže, prasat, psů a koček. Její hlavní činností je přímý kontakt s výrobci krmných směsí, s živočišnou prvovýrobou a s veterináři.

Iframix
 

Cílem je být obchodním partnerům k dispozici při hledání nejefektivnější cesty k vysoké užitkovosti a ekonomice výroby, ovšem za předpokladu dodržování správných životních podmínek v chovech s důrazem na prevenci zdravotního stavu zvířat.

Klienty IFRAMIX jsou velcí i malí farmáři z celé České republiky, ale také výrobci krmiv, v oblasti pet care pak veterinární ordinace.

IFRAMIX má silné zázemí ve své mateřské francouzské skupině CCPA. To umožňuje velmi pružně čerpat bohaté zkušenosti z celého světa, adaptovat je na místní podmínky a samozřejmě aplikovat i nejnovější poznatky z výzkumu do praxe.

V současné době má Iframix kolem 20 zaměstnanců, z toho zhruba dvě třetiny zaměstnanců tvoří technicko-obchodní tým.

Ukázka využití aplikace Corpis Maps
ukázka využití aplikace Corpis Maps obchodníky – ilustrační obrázek
 
 

Objevení a rozhodnutí se pro Corpis Maps

Při výběrovém řízení pro obchodní systém CRM jsme náhodou objevili nástroj Corpis Maps. Jeho inovativní mapová analytika nás zaujala. Používání samotného CRM nás přivedlo k myšlence, že doplnění geografických dat do systému by mohlo být přínosem. Náš partner, se kterým spolupracujeme na firemním vzdělávání našich zaměstnanců, nám Corpis Maps opět připomněl a my se rozhodli pro implementaci do našeho CRM. Toto rozhodnutí se ukázalo jako správné a velmi efektivní.

Pavel Hladký

obchodní ředitel, Iframix s.r.o.

Způsoby využití Corpis Maps

 

Ve společnosti IFRAMIX využívají Corpis Maps ve dvou rovinách. Jedna z nich je rovina obchodníka, který potřebuje rychle najít konkrétní místo na mapě. Pokud mu například odpadne schůzka, v Corpisu se jednoduše podívá, kde má potenciální klienty nebo klienty, které už dlouho nenavštívil. Tímto způsobem si může velmi snadno domluvit jinou schůzku nedaleko původního místa. Pak z Corpis Maps jedním klikem přejde do Wazu či Google Maps, kde naplánuje trasu a může vyrazit.

 

Přidaná hodnota Corpis Maps však spočívá v tom, že pomáhá firmě zhodnotit interní CRM. Relevantní data z CRM umí Corpis Maps zpracovat geograficky, velmi přehledně a s ohledem na cílová přání klienta. Mapová analytika Corpis Maps tak poskytuje důležitou zpětnou vazbu a může podat informaci, jak to vypadá v daném obchodním regionu.

Ukázka využití aplikace Corpis Maps
ukázka využití aplikace Corpis Maps obchodníky – ilustrační obrázek

Našim obchodním zástupcům, kteří každý den vyráží do terénu, mapová analytika velmi pomohla a usnadnila jim práci. Díky dobře zvládnutému grafickému a barevnému provedení zobrazení mapy jim Corpis Maps urychluje rozhodování při plánování návštěv a organizaci práce. Nástroj Corpis Maps umožnil našim zaměstnancům okamžitě a snadno získat potřebné informace při hodnocení regionů, při analýze timingu návštěv apod.

Pavel Hladký

obchodní ředitel, Iframix s.r.o.

 

V druhé rovině Corpis Maps používá přímo management, který s tím pracuje na denní bázi v rámci analýz. Při nich zkoumá např. obrat u klienta znázorněný v čase (jak je na tom tenhle rok oproti tomu minulému atp.). Corpis využívají například i administrativní pracovníci v logistice.

Pokud bych měl vyzdvihnout jednu konkrétní věc, tak je to naprostá přehlednost. Na první pohled vidím, v jaké fázi každý klient u jakého obchodníka je. Vyhodnocujeme statistiky návštěv, ihned vidíme např. z jakého důvodu u konkrétního klienta obchodník delší dobu nebyl apod. Výstupy z Corpis Maps jsou zároveň kritickou součástí našich čtvrtletních pohovorů se zaměstnanci.

Pavel Hladký

obchodní ředitel, Iframix s.r.o.

Iframix use case
ukázka heatmapy aktivních zakázek – ilustrační obrázek

Očekávání a přínosy

Očekávání jsme měli veliká a tato očekávání byla naplněna na výbornou. Určitě oceňujeme velkou úsporu času. Když jsme začali tvořit CRM, tak mapy nebyly jeho součástí a obchodníci měli obrovské ztráty času při hledání informací o jednotlivých klientech. To je jen jeden z problémů, který implementace Corpis Maps vyřešila.

Pavel Hladký

obchodní ředitel, Iframix s.r.o.

Budoucnost a rozvoj

Vidíme tam spoustu údajů, se kterými bychom rádi pracovali do budoucna, třeba informace o našem obchodním potenciálu. Chceme začít analyzovat, nakolik máme obchodně vytěžené jednotlivé okresy a podobné metriky. K tomu se snad brzy dostaneme. Na to ale ještě budeme potřebovat upravit a nahrát další vstupy ze své strany.

Pavel Hladký

obchodní ředitel, Iframix s.r.o.

Ukázka využití aplikace Corpis Maps
ukázka využití aplikace Corpis Maps obchodníky – ilustrační obrázek

Závěr

 

Spolupráce s Corpis Maps splnila očekávání společnosti Iframix. Díky tomuto inovativnímu nástroji dosáhli značné úspory času, zvýšili efektivitu a zlepšili plánování a analýzu své obchodní činnosti. Firma dlouhodobě posiluje svoji pozici na trhu a věří, že další rozvoj a pokračující spolupráce s Corpis Maps naváže na dosavadní přínosy a úspěchy i pro budoucí období.

 

Zaujala vás mapová analytika Corpis Maps? Kontaktujte nás, rádi vám představíme možnosti využití nad vašimi daty přímo ve vaší společnosti.