Import zeditovaných dat z mapy do Excelu

Import zeditovaných dat z mapy do Excelu

Používáte-li v mapě editaci, využijete i možnost si zeditovaná data z mapy vyexportovat do CSV souboru. O tom, k čemu je a jak funguje editace s následným exportem dat najdete v článku o představení obchodních projektů. CSV soubor následně můžete naimportovat do...
Corpis Maps API pro vaše CRM

Corpis Maps API pro vaše CRM

Mapy Corpis Maps disponují také programátorským prostředím (tzv. API), které umožňuje jednoduše zabudovat profesionální obchodní mapy a mapovou analytiku do vašeho CRM systému (ať už jako součást ERP systému nebo samostatného CRM vytvořeného na míru). Níže se dozvíte,...
Externí číselník v CSV nebo JSON

Externí číselník v CSV nebo JSON

Externí číselník využijete pro rychlé a efektivní přidání velkého množství položek nebo v případě, že číselník generujete automatizovaně například z databáze. Možnosti využití číselníků jsme popsali v článku „Číselníky (Resources)“. Příprava číselníkuČíselník si...
Editace zdrojových dat v Google Sheets

Editace zdrojových dat v Google Sheets

Máte data uložená v Google Sheets? Mapová analytika Corpis Maps nově umožňuje jejich editaci. V terénu tak můžete snadno přejít z Corpis Maps do Sheets a zapsat důležité informace a údaje. Nová funkčnost nachází uplatnění především u obchodních zástupců a vedení...