Externí číselník využijete pro rychlé a efektivní přidání velkého množství položek nebo v případě, že číselník generujete automatizovaně například z databáze. Možnosti využití číselníků jsme popsali v článku „Číselníky (Resources)“.

Příprava číselníku

Číselník si můžete nachystat již při úpravě dat pro mapu. Podporované formáty číselníků jsou CSV (UTF-8) a JSON. 

Ukázka číselníku CSV (UTF-8)


Číselník musí vždy obsahovat hodnoty „key“ a „label“.

„key“
– hodnota pole ze zdrojových dat

„label“ – název dané hodnoty v mapě

„color“ – barva bodu (v případě vytváření vizualizace „Values“ z pole s připojeným číselníkem)

„radius“ – velikost bodu (v případě vytváření vizualizace „Values“ z pole s připojeným číselníkem)

Ukázka číselníku JSON


Přidání číselníku do mapy


V sekci „Resources“ vytvořte nový číselník kliknutím na modré tlačítko plus a pojmenujte ho v poli „Resource ID“ (pomocí tohoto názvu budete číselník připojovat k příslušným metadatům). Soubor pro číselník můžete vyhledat v počítači přes možnost „Choose file“ nebo pomocí „Drag and Drop“ přetáhnout do vymezené oblasti a číselník se nahraje. Při nahrávání číselníku vyčkejte, než se objeví zelená hláška „File uploaded succesfully“.

Druhou možností, jak nahrát externí číselník, je do volného řádku nakopírovat URL adresu (je vyžadována https), pokud máte číselník například uložený na vašem serveru.

 


  

Zaujala vás mapová analytika Corpis Maps? Kontaktujte nás.