Případová studie o firmě podnikající v segmentu fotovoltaiky, která díky kombinaci analytických map Corpis Maps a dat z RAYNETu výrazně zvýšila obrat a citelně ušetřila čas a náklady managementu a obchodnímu týmu

„Jméno společnosti není uvedeno na žádost vedení firmy, která si z pochopitelných důvodů chrání své know-how a nastavení procesů, které jim dává konkurenční výhodu.“

Případová studie byla vytvořena se společností působící v oblasti moderního bydlení, zabývající se technologiemi pro domy, hlavně fotovoltaikou a tepelnými čerpadly. Ta si klade za cíl nejen snižovat náklady, ale také maximalizovat efektivitu svého týmu. Aby dosáhla těchto cílů, rozhodla se využít inovativního nástroje – Corpis Maps.
FVE use case
ukázka využití aplikace Corpis Maps pro přehled zakázek a realizací – ilustrační obrázek

Tato společnost, která má bohaté zkušenosti na trhu s fotovoltaikou a dalšími technologiemi, se rozhodla implementovat Corpis Maps v začátku roku 2022. Hlavním důvodem byla potřeba zefektivnit práci obchodního týmu.

Jak rychle rostli a přijímali nové obchodníky, potřebovali mít ve všem přehled. Chtěli rychle zorientovat nové obchodníky, jednoduše mezi ně předávat zákazníky a kompletně reorganizovat obchodní regiony. Zároveň chtěli plánovat schůzky a optimalizovat trasy jak obchodníků, tak realizátorů a servisního týmu. Ve všech těchto procesech se ukázal prostorový pohled v mapě jako nedocenitelný.

Druhým významným důvodem bylo využít tuto platformu při realizaci projektů a správě stavů, což jsou klíčové prvky celého procesu.

Raynet mapová analýza
základní mapové zobrazení přímo v RAYNETu – ilustrační obrázek

Úspora na pohonných hmotách v číslech

Data byla získána na základě analýzy úspor po 2 letech využívání Corpis Maps.

Běžně se stávalo, že dva různí obchodníci navštěvovali dva potenciální zákazníky ve stejném městě (100 km od místa pracoviště). Vytvořili si tedy vlastní obchodní regiony pro jednotlivé obchodníky podle jejich místa bydliště.

Náklady na cestu a mzdu obchodníka:

Spotřeba 6 litrů/100 km, 40 Kč/litr, schůzka a cesta zabere 4 hod. *250 Kč/h. = 1 000,- Kč

200 km = 12 litrů*40 Kč* (480 Kč)

Cca 500 Kč * 3x v týdnu = 1 500,- Kč

1500 Kč *4x do měsíce = 6 000,- Kč měsíčně

6000 Kč * 12 měsíců = 72 000,- Kč ročně 

Výsledek: úspora nákladů pouze za pohonné hmoty = 6 000 Kč * 12 měsíců = 72 000 Kč,- ročně.

 

Corpis Maps se rychle stalo nepostradatelným nástrojem pro tuto společnost. Platformu využívají pro přehled o stavu zakázek a realizací v prostoru. Obchodníci ji denně používají pro plánování návštěv a tras ke klientům. 

Fotovoltaika případová studie ilustrační obrázek
ukázka využití aplikace Corpis Maps pro přehled zakázek a realizací dle územní agregace – ilustrační obrázek
Navíc tento nástroj značně urychlil a zefektivnil plánování a řízení projektů. Díky filtrům mohou snadno zobrazit plánované realizace a aktuální stav projektů. Dříve takové plánování a správa informací v jejich stávajícím systému zabrala minimálně šestkrát až sedmkrát více času. Corpis Maps jim tak ušetřil značný čas a zvýšil efektivitu jejich týmu.
Fotovoltaika případová studie ilustrační obrázek
ukázka využití aplikace Corpis Maps pro přehled zakázek a realizací – heatmapa – ilustrační obrázek

Očekávání, která tato společnost měla ohledně Corpis Maps, byla splněna nad očekávání.
Zjistili, že spojením kvalitně zadávaných dat v RAYNETu a mapové analytiky Corpis Maps dostali do ruky nástroj s obrovským potenciálem zvýšit efektivitu jejich podnikání.

Ačkoli ho nepoužívali dříve, nyní si nemohou představit, jak by fungovali bez něj. Aby byli konkurenceschopní, zjistili, že podobný nástroj je nezbytný pro řízení projektů v jejich oboru.

Navýšení obratu a lepší využití obchodního potenciálu v číslech

Data byla získána na základě analýzy obchodníků po 2 letech využívání Corpis Maps.

Vzhledem k tomu, že byly optimalizovány obchodní regiony, mohl se druhý obchodník věnovat jiným potenciálním klientům. Díky datům z RAYNETu si v Corpis Maps vytvořili mapu obchodního potenciálu pro zisk nových klientů. Vzhledem k cílenějšímu plánování teď byl schopný obsloužit dva obchodní případy týdně navíc = + 8 obchodních případů měsíčně.

Při průměrném zisku jedné realizace z 8 obsloužených obchodních případu navíc za měsíc při průměrné ceně řešení 300 000 Kč:

Ročně získání 12 realizací navíc * 300 000 Kč = 3 600 000,- Kč.

Výsledek: obchodník navýšil obrat o 3 600 000,- Kč.

 

Tým ve společnosti se teď chystá využít plný potenciál Corpis Maps, včetně evidování a filtrování subdodavatelů po celé zemi. Taktéž plánují rozvoj nových oddělení a portfolia služeb. Věří, že spolupráce s Corpis Maps jim umožní dosáhnout dalších úspěchů a posunout se dál.

 

Fotovoltaika případová studie ilustrační obrázek
ukázka využití aplikace Corpis Maps pro přehled zakázek a realizací – přehled partnerského prodeje – ilustrační obrázek

Závěr

 

Objektivně lze konstatovat, že spolupráce dat ze CRM RAYNET s Corpis Maps přinesla zákazníkovi mnoho pozitivních změn. Díky tomuto propojení ušetřili zbytečné náklady a získali nové obchodní příležitosti nehledě na ušetřený čas a zvýšení efektivity.

Společnost je nyní významným hráčem na trhu fotovoltaiky a plánuje další rozvoj ve spolupráci jak s dodavatelem CRM RAYNET, tak s mapovou analytikou Corpis Maps, aby dosáhla další úspěchů také v budoucnosti. 

 

Zaujala vás mapová analytika Corpis Maps? Kontaktujte nás, rádi vám představíme možnosti využití nad vašimi daty přímo ve vaší společnosti.