Nová funkčnost je vhodná především pro jednorázové projekty, jako jsou plošné akviziční schůzky u potenciálních klientů nebo obchodní kampaně. Corpis Maps pokrývá celý proces obchodního projektu od jeho tvorby, práce obchodního zástupce v terénu, průběžného vyhodnocení projektu vedením obchodu až po export dat a import do CRM, ERP.

Tvorba obchodního projektu

Obchodní projekt je vytvořen na míru pomocí vizuálního nástroje Corpis Maps Studio. Data do projektu jednoduše nahrajete ve formátu CSV. Zároveň si můžete zvolit, které hodnoty mají být editovatelné a vyberete uživatele, kteří budou na projektu pracovat.

 

Zadávání dat v mapě

Obchodní zástupce může při cestě na schůzku využít navigaci Waze. Po schůzce pak má k dispozici sadu údajů k vyplnění, které požadujete. Ideální je využít rozbalovací seznamy (jedna nebo více hodnot), datum, textové pole pro poznámky nebo číslo, jejichž vyplnění je jednoduché a rychlé. Na základě upravených údajů se ihned mění barva bodů v mapě i statistiky ve filtrech. Projekt je optimalizován i pro práci na mobilních telefonech a tabletech. 

 

Průběžné vyhodnocení projektu

Mapa, která slouží obchodníkům v terénu, je zároveň určena i vedení obchodního týmu k průběžnému vyhodnocení projektu. V mapě ihned vidíte barevně zvýrazněné klienty, kteří již byli navštíveni. Analytické filtry vám pak okamžitě řeknou úspěšnost schůzek, případně aktuální stav trhu (pokud obchodník zadává také aktuální konkurenční dodavatele u zákazníků). 

 

Export projektu a import do CRM, ERP systému

Corpis Maps nově podporuje také export dat do CSV pomocí ikony Download. Celý projekt tak můžete na jedno kliknutí stáhnout – soubor obsahuje všechny vstupní údaje  i nově zadané údaje. CSV soubor následně můžete naimportovat do vašeho CRM nebo ERP systému. 

 


 

Dostupnost

Všichni Corpis Maps integrační partneři, solution partneři a zákazníci mají okamžitý přístup k této nové verzi.

Máte zájem o Corpis Maps?
Poskytujete data obchodního potenciálu a chcete se stát distribučním partnerem Corpis Maps?