Chcete-li v mapě výpočet, případně složit více polí dohromady, nemusíte ho provádět ve zdroji dat, ale jednoduše ho vytvořte přímo v konfigurační části mapy.

1. Vytvoření výpočtu

Vytvořte nové pole v metadatech a pojmenujte ho („Label“). Jak přidat nová metadata do mapy se dočtete v článku „Přidání nových metadat“. Do „Field ID“ napište název pole. Jelikož budete vytvářet výpočet (nové pole), název pole musí být unikátní (zdrojová data nesmí obsahovat stejně pojmenované pole). Formát zvolte „Number“ (výsledkem bude číslo) a v „Computed“ (poslední položka v metadatech) vyberte metodu „Expression“, která vám zpřístupní možnost napsat požadovaný vzorec. Chcete-li například zjistit celkové prodeje, ale v datech máte pouze prodeje kvartální, napište do pole pro vzorec: kvartal1+kvartal2+kvartal3+kvartal4. Provedené změny odešlete do mapy kliknutím na „Refresh map to see changes“


2. Složení více polí


Vytvořte nové pole v metadatech a pojmenujte ho. „Field ID“ vyplňte opět unikátně, jelikož budete vytvářet nové pole, podobně jako v případě výpočtu. Pozor, formát nechte nevyplněný, jelikož se bude jednat o text. Pokud máte v datech zvlášť pole pro jméno a příjmení osoby a chcete tyto dvě pole zobrazovat v infopanelu dohromady, v „Expression“ napište vzorec:
jmeno+“ “+prijmeni. Tím, že mezi jméno a příjmení „přičtete“ mezeru (musí být v uvozovkách) docílíte toho, že v infopanelu u jednotlivých bodů bude vždy jméno a příjmení oddělené mezerou. Místo mezery lze použít cokoliv jiného, co bude v uvozovkách.

 


  

Zaujaly vás manažerské mapy Corpis Maps?

Kontaktujte nás a vyzkoušejte si Corpis Maps na 1 měsíc zdarma. V rámci zkušebního období vám vytvoříme první mapu zdarma.