Corpis Maps 4.1 byla vydána. Tato stránka obsahuje přehled hlavních funkcí a vylepšení nové verze a poskytuje odkazy na doplňkové informace nebo demo aplikace.

  

„V nejnovější verzi Corpis Maps jsme se primárně zaměřili na podporu analýz obchodního potenciálu, který vám pomůže zacílit obchodní aktivity do správných lokalit. Vylepšili jsme také ovládací prvky pro integraci Corpis Maps do partnerských produktů. Corpis Maps pomáhá firmám zefektivnit obchodní aktivity a identifikovat lokality s největším obchodním potenciálem. Právem proto mají naše analytické mapy klíčovou pozici v rozhodovacích procesech ve společnostech všech velikostí.“ řekl Jaroslav Poláček, Corpis Maps Product and Partnership Manager.

 

 


 

Podpora externích dat (GeoEnrichment)

Do analýzy v polygonech si nově můžete přidat libovolná statistická data (např. počet obyvatel v určité věkové kategorii, nezaměstnanost, kupní síla obyvatel, počet potenciálních zákazníků) nebo jakákoliv jiná data z externích analytických zdrojů jako např. prodeje konkurenčních firem ve vašem segmentu.

Podporovány jsou formáty CSV a JSON. Tato data lze jednoduše připojit do Corpis Maps, vytvářet nad nimi výpočty (např. počet obyvatel od 18 let na jedno restaurační zařízení) a jejich výsledky pak zobrazovat v analytické mapě. Je to jednoduché a velmi velmi užitečné. Vyzkoušejte si tuto novou funkci v demo mapě níže. 

Slider a graf vytvořený z kalkulovaných metrik

V Corpis Maps můžete vytvářet výpočty nad vstupními daty. Nově takto vypočtené hodnoty můžete použít i pro tvorbu grafů v info panelu a pro slider ve vizualizacích. Příklad: Absolutní marže v Q1-4 (tržby – celkové náklady).  

Možnost zavřít ovládací panel

Panel s vizualizacemi a analytickými filtry lze nyní uživatelsky zavřít. Získáte tak více prostoru pro mapu. Tuto možnost oceníte hlavně v případě, že plánujete integrovat Corpis Maps do vaší webové aplikace nebo webového portálu.

Nastavení chování URL adresy

Jestliže máte v info panelu odkaz na webovou stránku, nyní si můžete zvolit, kde se odkaz otevře (např. ve stejném okně, v novém okně). Defaultně se odkaz zobrazuje v novém okně, což je vhodné pro běžné uživatele. Tato funkce je tedy primárně určena pro integrace.

 

Další nové funkce a vylepšení

Corpis Maps Creator (vylepšení vzhledu a funkčnosti), nové textové řetězce v sekci Locale, mobilní verze (vylepšení vzhledu), zvýšení výkonu, vylepšení funkce vyhledávání, grafy (vylepšení vzhledu a funkčnosti) v informačním panelu.

 


  

Dostupnost

Všichni Corpis Maps integrační partneři, solution partneři a zákazníci mají okamžitý přístup k této nové verzi.

Máte zájem o Corpis Maps demo mapu obsahující vaše data?
Chtěli byste integrovat Corpis Maps do vašeho produktu (CRM, ERP, E-commerce, …)?