K čemu slouží vizualizace typu “Heatmap”?

Tzv. heatmapa nabízí grafické znázornění koncentrace určitého jevu. Čím je místo výrazněji zbarvené, tím je zde vyšší koncentrace bodů.

Možnosti použití

Jednoduchou a efektní vizualizaci tohoto typu můžete velmi dobře využít v praxi – například pokud chcete zvýraznit místa, kde dochází k nejvyšší koncentraci zákazníků. Taková místa se projeví intenzivním barevným (červeným) odlišením od oblastí, kde je koncentrace nižší. Intenzitu “Heatmap” je možné přizpůsobit počtu zobrazených bodů v mapě, aby nevznikl dojem vysoké intenzity v celém území. Přizpůsobení lze provést na posuvníků u zmíněné vizualizace.

Corpis Maps Creator

Vytvoření nové vizualizace ve stejnojmenné sekci trvá jen několik málo vteřin. Stačí si zvolit název, pod kterým chcete, aby se zobrazovala v mapě a v “Renderer (non-aggregation)” zvolíte možnost “Heatmap”. Volitelnou možností je nastavení poloměru bodu, pokud chcete jiný, než který se zobrazuje standardně. Standardní velikost ale ve většině případů plně dostačuje.  

 


  

Zaujala vás tato funkce a chtěli byste ji využít i ve vašich mapách?

K funkci máte okamžitý přístup v konfigurátoru Corpis Maps Creator pod vaším účtem, kde si můžete analytické mapy sami vytvářet nebo upravovat. Případně kontaktujte nás nebo vašeho Corpis Maps Solution Partnera, který vám s tvorbou mapy rád pomůže.