K čemu slouží agregace?

Díky agregacím můžete v mapě vidět celkovou hodnotu zvolené metriky (např. tržby, počet zákazníků) za jednotlivé územní celky. Díky tomu budete moci tuto metriku jednoduše porovnávat v rámci ČR a sledovat regionální odchylky. Agregovaný pohled na data je oblíbený u vedení firem a obchodních týmů, protože dokáže okamžitě odhalit, kde a v jakém segmentu se vám daří a kde ne.

Možnosti použití

Agregovat data je možné za jakékoli prostorové jednotky, jako jsou územní celky či vaše obchodní podnikové regiony. V agregaci můžete mít libovolný počet podkategorií (radio buttonů), mezi kterými si snadno přepínáte a v okamžiku vidíte výsledky zobrazené kartogramem (územní celky zbarvené dle zvolené metriky).

Podkategorií v agregaci může být i posuvník.

Po kliknutí na konkrétní územní celek se otevře informační panel s informacemi o daném územním celku. V agregacích je možné používat data z připojených externích dat (GeoEnrichment), které lze zobrazit buď pouze v infopanelu nebo také jako podkategorii agregace (radio button). Pokud v jedné mapě používáte více typů územních celků (např. okresy, kraje), lze mezi nimi pohodlně přepínat.

Corpis Maps Creator

V konfiguračním nástroji mapy vytvoříte novou položku v sekci “Data – Metadata”. Zde nadefinujete, jaké pole z dat chcete využívat pro agregaci. Důležitým prvkem je vytvoření agregační funkce (count, sum, avg, max, min). Následně přidáte novou vizualizaci typu agregace. Ve vizualizaci máte možnost přidat kalkulovanou metriku “Extra field” (např. průměrný počet obchodních schůzek na zákazníka v okrese), která se zobrazí v infopanelu nebo jako podkategorie agregace (radio button).  

 


  

Zaujala vás tato funkce a chtěli byste ji využít i ve vašich mapách?

K funkci máte okamžitý přístup v konfigurátoru Corpis Maps Creator pod vaším účtem, kde si můžete analytické mapy sami vytvářet nebo upravovat. Případně kontaktujte nás nebo vašeho Corpis Maps Solution Partnera, který vám s tvorbou mapy rád pomůže.