K čemu slouží posuvník v mapě?

Posuvník slouží pro pohodlné a rychlé porovnání dat za jednotlivé časové úseky. Využitelnost je například v zobrazení tržeb za jednotlivé kvartály, mezi nimiž si lze jednoduše přepínat.

Možnosti použití

1. Body

Jedno z možných využití je při zobrazení bodů pomocí vizualizace “Breaks” (barva a velikost bodu je dána číselnou hodnotou bodu, např. tržba). Přetažením slideru z jednoho období na další docílíte toho, že vidíte vývoj jednotlivých bodů v čase. Rychle a přehledně můžete získat informaci, zda v určitých obdobích dochází k růstu, poklesu či stagnaci vybraného ukazatele.

2. Agregace

Posuvník můžete využít také k porovnání vývoje ukazatele v čase v územních celcích nebo vašich obchodních podnikových regionech. Přetažením slideru je v tomto případě aktualizuje i graf pod mapou. Pro získání nejzajímavějších informací doporučujeme kombinovat posuvník s filtry. 

Corpis Maps Creator

V konfiguračním nástroji mapy vytvořte novou položku v sekci “Data – Metadata”. Zde vytvoříte posuvník pro vámi vybraná data (labely na posuvníku můžete libovolně upravovat, např. Q1 nebo 1. kvartál). Následně stačí vytvořený posuvník přidat do mapy (v sekci “Data – Visualization”).  

 


  

Zaujala vás tato funkce a chtěli byste ji využít i ve vašich mapách?

K funkci máte okamžitý přístup v konfigurátoru Corpis Maps Creator pod vaším účtem, kde si můžete analytické mapy sami vytvářet nebo upravovat. Případně kontaktujte nás nebo vašeho Corpis Maps Solution Partnera, který vám s tvorbou mapy rád pomůže.