K čemu slouží vizualizace?

Vámi vybraná data můžete v mapě zobrazit různými způsoby (vizualizacemi) a je jen na vás, který z nich si vyberete. V jedné mapě můžete použít jednu nebo více vizualizací.

Vyberte si tu pravou

Vizualizace se dělí na neagregační (body) a agregační (územní celky). Detailně budou jednotlivé typy vizualizací popsány v samostatných příspěvcích na blogu Corpis Maps.

Neagregační způsob je založen na zobrazení bodů a umožňuje výběr z několika variant (Simple – základní bodové zobrazení, Values – body obarvené dle číselníku, Breaks – body obarvené dle zvolené metriky, Heatmap – heatmapa, Cluster – clustery).

Agregační vizualizace pracuje s body, ale zobrazuje se ve formě kartogramů – polygony (administrativní celky, vaše obchodní regiony) zbarvené dle zvolené metriky.

 

Corpis Maps Creator

V konfiguračním nástroji mapy nejprve vytvořte novou položku v sekci “Data – Metadata”. Následně v sekci “Visualization” přidáte kliknutím na plus novou vizualizaci a vyberete si typ, který požadujete. Je to jednoduché.  

 


  

Zaujala vás tato funkce a chtěli byste ji využít i ve vašich mapách?

K funkci máte okamžitý přístup v konfigurátoru Corpis Maps Creator pod vaším účtem, kde si můžete analytické mapy sami vytvářet nebo upravovat. Případně kontaktujte nás nebo vašeho Corpis Maps Solution Partnera, který vám s tvorbou mapy rád pomůže.