Nová funkčnost je vhodná především pro jednorázové projekty, jako jsou plošné akviziční schůzky u potenciálních klientů nebo obchodní kampaně. Corpis Maps pokrývá celý proces obchodního projektu od jeho tvorby, práce obchodního zástupce v terénu, průběžného vyhodnocení projektu vedením obchodu až po export dat a import do CRM, ERP.

Tvorba obchodního projektu

Obchodní projekt si snadno vytvoříte pomocí vizuálního nástroje Corpis Maps Studio. Data k projektu můžete nahrát ve formátu CSV. Zároveň si nastavíte, které hodnoty mají být editovatelné. Na závěr vyberete uživatele, kteří budou na projektu pracovat.

 

Sběr a editace dat v terénu

Obchodní zástupce může při cestě na schůzku využít navigaci Waze. Po schůzce pak má k dispozici sadu údajů k vyplnění, které požadujete. Ideální je využít rozbalovací seznamy (jedna nebo více hodnot), datum, textové pole pro poznámky nebo číslo, jejichž vyplnění je jednoduché a rychlé. Na základě upravených údajů se ihned mění barva bodů v mapě i statistiky ve filtrech. Projekt je optimalizován i pro práci na mobilních telefonech a tabletech. 

 

Průběžné vyhodnocení projektu

Mapa, která slouží obchodníkům v terénu, slouží zároveň vedení obchodního týmu k průběžnému vyhodnocení projektu. V mapě ihned vidíte barevně zvýrazněné klienty, kteří již byli navštíveni. Analytické filtry vám pak okamžitě řeknou úspěšnost schůzek, případně aktuální stav trhu (pokud obchodník zadává také aktuální konkurenční dodavatele u zákazníků). 

 

Export projektu a import do CRM, ERP systému

Corpis Maps nově podporuje také export dat do CSV pomocí ikony Download. Celý projekt tak můžete na jedno kliknutí stáhnout – soubor obsahuje všechny vstupní údaje  i nově zadané údaje. CSV soubor následně můžete naimportovat do vašeho CRM nebo ERP systému. 

 


 

Dostupnost

Všichni Corpis Maps integrační partneři, solution partneři a zákazníci mají okamžitý přístup k této nové verzi.

Máte zájem o Corpis Maps?
Pracujete s daty a chcete se stát solution partnerem Corpis Maps?