Právě probíhá příjem žádostí o dotaci na podporu podnikového ICT (typicky CRM nebo ERP systému na míru). Pokud byste této možnosti chtěli využít a podpořit digitalizaci ve své společnosti, přinášíme vám ty nejdůležitější informace. ✅ Mapová analytika Corpis Maps je jednou z podporovaných oblastí díky k tomu, že pomáhá s efektivnějším řízením firmy a lze ji přímo integrovat do CRM/ERP. 

Corpis Maps na konferenci inAgile

Základní parametry

– Zahájení příjmu žádostí: 16.6.2022

– Ukončení příjmu žádostí: 16.9.2022 (případně dříve, dojde-li k vyčerpání alokovaných peněz)

– Alokovaná částka: 1 000 000 000 Kč pro malé a střední podniky, 500 000 000 Kč pro velké

– Podporované oblasti: celá ČR vyjma Prahy


Výše příspěvku (příklady)

a) malý podnik – OL kraj, SM kraj – 50%

b) střední podnik – OL kraj, SM kraj – 40%

c) velký podnik – OL kraj, SM kraj – 30%

d) malý podnik – JM kraj – 40%

e) střední podnik – JM kraj – 30%

f) velký podnik – JM kraj – 0%


Min. výše příspěvku 1 mil. Kč, max. 15 mil. Kč

Jak lze dotaci využít

Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware. Podpora digitální transformace firmy, jedná se o podporu nákupu nevýrobních technologií (MES, MIS, atd.), které vytvoří propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy.

Pokud byste měli zájem o tento dotační titul, neváhejte nás kontaktovat.