Jedním z nových oborů, kde se uplatňuje mapová analytika jsou call centra. Jako první ji začala využívat společnost Leadmachine, která prezentuje svým klientům výsledky telefonických kampaní pomocí mapové analytiky Corpis Maps. 

 

Problém tabulek v Excelu

Společnost Leadmachine pro klienty průběžně vyhodnocuje jednotlivé kampaně v Excelu, kde se jedná především o statistiky typu Má zájem/Memá zájem. To funguje skvěle, ale pro účely závěrečné analýzy kampaně se to ukázalo jako nedostatečné (i přesto, že většina call center takto stále funguje). Tabulky totiž neumožňují vidět souvislosti, které jsou klíčové pro správné vyhodnocení kampaně i trhu. Díky tomu lze přesněji naplánovat další kampaně klienta.

Příklad vyhodnocení telefonické kampaně v Excelu.

  

Přínos mapové analytiky

Mapová analytika má tu schopnost, že umí data nejen zobrazovat, ale i vysvětlovat (pomocí zabudovaných filtrů, statistik a různých typů vizualizací včetně regionální agregace). Společnost Leadmachine klientovi posílá několik screenshotů z mapy a zároveň s klientem analytickou mapu projde naživo a ukáže kombinaci filtrů a jejich vliv na regionální rozmístění klientů. Mnohdy se ukáže vliv velikosti nebo obratu firem na výsledku hovoru. Navíc mapa může být přednastavená úplně nebo částečně, čímž se pro Leadmachine výrazně zkracuje čas potřebný na její tvorbu.

Klient má možnost analytickou mapu získat a navázat na ní například regionální aktivitu svých obchodníků nebo marketingu.

V mapě je názorně vidět, do kterých krajů bylo zasláno (na základě kampaně) nejvíce vzorků a zároveň statistika, kolik zaměstatnců tyto firmy mají. Převládá kategorie 1-5 zaměstnanců (121x).   

Petr Chaloupka – CEO Leadmachine

V případě naší analýzy kampaně se vlastně jedná o analýzu osloveného trhu. Informace jako obrat firmy, počet zaměstnanců apod. jen těžko zkombinujete v kontingenčních tabulkách v Excelu. V Corpis Maps lze toto udělat prostým zaškrtnutím vybraných parametrů. A hlavně – vše jednoduše zobrazíte na mapě jako body, heatmapu i jako agregace v okresech, krajích a obchodních regionech klienta“.

 


 

Zaujala vás mapová analytika Corpis Maps? Kontaktujte nás.