CORPIS MAPS

Blog

Vizualizace v heatmapě (Heatmap)

Vizualizace v heatmapě (Heatmap)

K čemu slouží vizualizace typu “Heatmap”? Tzv. heatmapa nabízí grafické znázornění koncentrace určitého jevu. Čím je místo výrazněji zbarvené, tím je zde vyšší koncentrace bodů. Možnosti použitíJednoduchou a efektní vizualizaci tohoto typu můžete velmi dobře...

číst více
Vizualizace v bodech (Simple)

Vizualizace v bodech (Simple)

K čemu slouží vizualizace typu “Simple”? Jedná se o nejjednodušší typ vizualizace, která zobrazuje data ze zdrojového datového souboru ve formě bodů. Všechny body mají stejnou velikost i barvu. Možnosti použití Zmíněný způsob vizualizace využijete např. pro...

číst více
Corpis Maps tým se rozrůstá

Corpis Maps tým se rozrůstá

Náš mezinárodní tým Corpis Maps z Brna se rozrůstá. Aktuálně se s námi domluvíte třemi jazyky - česky, anglicky a francouzsky. Seznamte se s členy týmu (zleva): Jaroslav (produkt, partnerská spolupráce), Tomáš (podpora, konzultace), Daniel (business...

číst více
Posuvník v mapě (slider)

Posuvník v mapě (slider)

K čemu slouží posuvník v mapě? Posuvník slouží pro pohodlné a rychlé porovnání dat za jednotlivé časové úseky. Využitelnost je například v zobrazení tržeb za jednotlivé kvartály, mezi nimiž si lze jednoduše přepínat. Možnosti použití 1. Body Jedno z možných...

číst více
Podpora externích dat (GeoEnrichment)

Podpora externích dat (GeoEnrichment)

K čemu slouží GeoEnrichment? GeoEnrichment umožňuje připojit k vašim firemním datům externí data a tím obohatit analytickou mapu o další zajímavé údaje. Tyto údaje jsou vztažené k jednotlivým územním celkům (např. okresy, kraje) nebo vašim vlastním obchodním...

číst více
Číselníky (Resources)

Číselníky (Resources)

K čemu slouží číselníky? Číselníky využijete v případě, když máte ve zdrojových datech kódy nebo zkratky, ale v mapě potřebujete vidět plné názvy (např. kategorie zákazníka nebo produktů: PRO = Professional, ENT = Enterprise). V rámci nastavení můžete zadat...

číst více
Corpis Maps na Czech Pitch Night

Corpis Maps na Czech Pitch Night

Během předchozích dvou týdnů jsme se zúčastnili několika akcí včetně Czech Pitch Night v Praze.Czech Pitch Night je příležitost pro mladé firmy a perspektivní produkty prezentovat jejich řešení více než 100 lidem, proto jsme velmi šťastní, že jsme na tuto...

číst více