Je to oficiální – Corpis Maps je ode dneška k dispozici ve Spojených státech! Již od začátku jsme věřili, že Corpis Maps může být skvělým pomocníkem nejen českým obchodním manažerům a majitelům firem. A to především z toho důvodu, že žádná jiná aplikace ani funkce v Excelu vám neukáže obchodní trendy a nové příležitosti tak rychle jako Corpis Maps.     

„U nás v Toyota Material Handling CZ používá Corpis Maps celý obchodní tým i vedení společnosti. Svědčí to především o vývojářské připravenosti a kvalitě produktu, který pružně poskytuje zajímavý obchodní pohled na jinak těžko přehledné informace v excelovských tabulkách.“


Ing. Jana Bobysudová
Marketing Manager ve společnosti Toyota Material Handling CZ

Co nás čeká v Americe? Jak i my využijeme Corpis Maps?

Pro potřeby expanze jsme rozšířili náš tým o další zkušené profesionály v oblasti marketingu a obchodu, jejichž základnou je americké město Denver.

Toto město jsme nevybrali náhodou, ale na základě analýzy obchodního potenciálu, který představuje jednu z nejžádanějších funkcí v Corpis Maps. Stejně jako naši zákazníci, tak i my budeme v analytických mapách sledovat např. činnost a efektivitu obchodníků, abychom jim pomohli s úspěchem v celém obchodním regionu.

Corpis Maps - Analýza českých pivovarů