Vizualizace typu agregace

Vizualizace typu agregace

Vizualizace typu agregace patří k těm nejvyužívanějším v Corpis Maps. A to z toho důvodu, že dokáže zodpovědět např. otázkou typu: „Ve kterých okresech mám nejvíce otevřených obchodních případů a za kolik peněz?“. Na obdobné otázky je totiž prakticky...
Nastavení datových typů pro filtrování v mapě

Nastavení datových typů pro filtrování v mapě

Při přidávání nového pole do metadat je důležité zvolit formát, který slouží ke správnému zobrazování hodnot v mapě a také definuje typ filtru. Filtr přidáte zaškrtnutím checkboxu „Show in filters“ u vybraných metadat. Dále lze zvolit pořadí a zda bude filtr defaultně...