Vizualizace typu agregace

Vizualizace typu agregace

Vizualizace typu agregace patří k těm nejvyužívanějším v Corpis Maps. A to z toho důvodu, že dokáže zodpovědět např. otázkou typu: „Ve kterých okresech mám nejvíce otevřených obchodních případů a za kolik peněz?“. Na obdobné otázky je totiž prakticky...
Nastavení datových typů pro filtrování v mapě

Nastavení datových typů pro filtrování v mapě

Při přidávání nového pole do metadat je důležité zvolit formát, který slouží ke správnému zobrazování hodnot v mapě a také definuje typ filtru. Filtr přidáte zaškrtnutím checkboxu „Show in filters“ u vybraných metadat. Dále lze zvolit pořadí a zda bude filtr defaultně...
Vizualizace typu breaks

Vizualizace typu breaks

Vizualizace breaks slouží k velikostnímu rozlišení bodů (zákazníků) podle číselné hodnoty pole z dat. Číselné pole, podle kterého budete tento typ vizualizace vytvářet, musí být přidané v sekci „Data – metadata“. Jak přidat nová metadata do mapy se dozvíte v článku...