Profesionální mapová analytika

Nejpřehlednější obchodní analytika a projekty

Mapová analytika Corpis Maps
Ipsen Pharma logo Corpis Maps
Vysoké učení technické v Brně
AROMATICA CZ s.r.o.
Schaumann

Corpis Maps poskytuje rychlý a přesný pohled na vaše obchodní data. Všechny schůzky, zakázky, obchodní případy mají jedno společné – adresu klienta. Corpis Maps adresy využívá a prostřednictvím mapové analytiky je propojuje s obchodními statistikami. Díky tomu máte vždy 100% přehled o aktivitách i výsledcích obchodu. Corpis Maps slouží vedení firem, obchodu, marketingu. 🔥 Nově umožňuje také tvorbu obchodních projektů.

Pro koho je platforma určena?

 Obchodní týmy

B2B – Corpis Maps je webový nástroj pro firmy všech velikostí. Pomáhá jednotlivcům i týmům aktivně využívat a vyhodnocovat obchodní data a tím zlepšovat obchodní aktivitu. Slouží také jako nástroj pro obchodní porady, kde přispívá svojí vizuální podobou ke srozumitelné prezentaci obchodních dat (na rozdíl od kontingenčních tabulek, kterým ne vždy všichni rozumí).

Vizualizace obchodních dat

Reporting a analýza

Vizualizace
obchodních dat

 

  • Přesné zobrazení klientů, potenciálu, obchodních případů, …
  • Přímé propojení s informačním systémem
  • Vyhodnocení v obchodních regionech

Mapová analytika Corpis Maps umožňuje v jedné mapě geograficky zobrazit a zároveň analyticky vyhodnotit obchodní data. Jednoduše vyberete obchodníky nebo segmenty, ktere vás zajímají a Corpis Maps vám ukáže, v jakém stavu jsou vaše obchodní aktivity i výsledky. Tato funkčnost je vhodná především pro vedení obchodu. Uplatnění nachází také u nových obchodníků, kterým pomáhá s rychlou orientací ve svěřeném obchodním regionu.

zdroje dat (CRM a ERP) a export

Libovolný zdroj dat, export 

  • Možnost načtení dat z vašeho informačního systému CRM a ERP
  • Podpora importu a exportu dat ve formátu CSV
  • Možnost přímé integrace Corpis Maps do vašeho CRM a ERP

Mapová analytika Corpis Maps je připravena pracovat s vašimi daty bez ohledu na jejich podobu a místo uložení. Nejčastěji je využíván Corpis Maps Connector, který zajistí automatické načítání dat z vašeho CRM nebo ERP do map. Pro jednorázové projekty a analýzy můžete využít pohodlný import i export dat ve formátu CSV. Pro nejnáročnější uživatele je k dispozici přímá integrace mapové analytiky do CRM nebo ERP pomocí API.

🔥 NOVINKA – SBěr a EDITACE DAT

Interaktivní
obchodní projekty

 

  • Rychlá tvorba projektů, realizace i vyhodnocení projektů
  • Sběr dat během schůzek pro detailní analýzu trhu
  • Možnost zpětného nahrání dat do CRM a ERP

Projekty vytvořené v Corpis Maps jsou konfigurovatelné a umožňují plnohodnotnou práci obchodníka s daty přímo v terénu. Jedna mapa slouží k zobrazení klientů, zápisu veškerých potřebných informací (včetně termínu, výsledku a poznámky) a zároveň k průběžnému reportingu a vyhodnocení projektu. Tato funkčnost je vhodná především pro jednorázové projekty jako jsou plošné akviziční schůzky u potenciálních klientů nebo obchodní kampaně. 

vyzkoušejte Corpis Maps

Živé ukázky

Vyzkoušejte si ukázkové mapy a poznejte silné stránky mapové analytiky. Uložení dat po editaci u 🔥 obchodního projektu mohou provádět jen přihlášení uživatelé. Toto jsou pouze ukázky, mapy jsou při realizaci vytvářeny vždy na míru konkrétním požadavkům a dostupným datům.

Analýza aktivity obchodního týmu

Analýza zákazníků a obchodních výsledků

Analýza otevřených obchodních případů

🔥 Obchodní projekt
(editace bez uložení dat)

KONFIGUROVATELNOST

Analytika i projekty na míru

Corpis Maps umožňuje širokou škálu konfigurovatelnosti. Přizpůsobit lze vzhled mapy, způsob zobrazení dat, uživatelské filtry, číselníky i nastavovat přístup k jednotlivým funkcím – například k editaci hodnot uživatelem. Konfiguraci mapy lze podle potřeby okamžitě upravovat a rozšiřovat online. Kontaktujte nás a staňte se certifikovaným partnerem Corpis Maps.

Corpis Maps Studio
Corpis Maps Studio

zabezpečení DAT

Mimořádná bezpečnost dat

Bezpečnost firemních dat je extrémně důležitá a naší nejvyšší prioritou je udržovat tato data 100% v bezpečí. Jak to děláme? Jednoduše nikdy nemanipulujeme s vašimi daty – neukládáme je na našich serverech, nestahujeme je z vašich serverů, nezpracováváme je v cloudu. Vaše data nikdy neopouští bezpečné prostředí vaší firemní sítě.

Corpis Maps bezpečnost
Corpis Maps Connector

CORPIS MAPS connector

Automatizace

 

Corpis Maps Connector umožňuje vytvořit plně automatické propojení s vaším podnikovým informačním systémem (ERP, CRM, účetní systém, Google Sheets, atd.), čímž významně zrychluje a zjednodušuje načítání aktuálních obchodních dat do analytické mapy.

Vytvoření propojení mezi Corpis Maps je zajišťováno prostřednictvím zabezpečeného API vašeho informačního systému. Jde o nejefektivnější automatizovaný způsob předávání dat z jedné aplikace do druhé.

Automatizaci umíme nastavit i z několika systémů zároveň.

Corpis Maps můžete pomocí API integrovat do svého CRM. Více zde

Hlavní funkce

Jednoduchá tvorba mapy

100% bezpečnost dat

Globální dostupnost

Podpora externích dat

Časové řady

Analytické filtry

Detailní vyhledávání

Vlastní podnikové regiony

Integrace s CRM, E-shopy, …